TK Programs
TK Talks
show_view_tk_programs.png 638
0003f8.jpg
vdoplay.png
Inspired by idol: นักบรรพชีวิน...นักสืบฟอสซิลดึกดำบรรพ์
Inspired by idol: นักบรรพชีวิน...นักส...
Inspired by idol: นักบรรพชีวิน...นักสืบฟอสซิลดึ...
Inspired by idol: นักบรรพชีวิน...นักสืบฟอสซิลดึกดำบรรพ์
c3.png 15 ส.ค. 2559 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

Inspired by idol: นักบรรพชีวิน...นักสืบฟอสซิลดึกดำบรรพ์

ร่วมย้อนอดีตจุดเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากนักบรรพชีวินวิทยาในประเทศไทย ผู้เปรียบเสมือนนักสืบบรรพกาล สืบค้นข้อมูลจากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ พบกับ ดร.วราวุธ สุธีธร และ ดร.สุรเวช สุธีธร จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ริ่เริ่มและวางรากฐานการขุดค้นซากฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความสนุกจากประสบการณ์จริงในการขุดค้นในแหล่งฟอสซิลต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png