TK Programs
TK Showcases
show_view_tk_programs.png 552
0003fc.jpg
vdoplay.png
มนต์มลายู: การแสดงมะโย่ง
มนต์มลายู: การแสดงมะโย่ง
มนต์มลายู: การแสดงมะโย่ง
มนต์มลายู: การแสดงมะโย่ง
c3.png 18 ต.ค. 2559 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
มนต์มลายู: การแสดงมะโย่ง
 
อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา ชวนทุกท่านร่วมค้นหามนต์เสน่ห์วิถีชีวิตชาวมลายูที่สืบสานถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากชายแดนใต้ส่งถึงกลางใจเมืองมหานคร
 
• ชมนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตมนต์เสน่ห์มลายู นิทรรศการศิลปะ และภาพยนตร์สั้นจากศิลปินแดนใต้
• เพลินเพลิดกับดนตรีพื้นบ้านและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของชาวมลายู
• อิ่มอร่อยชวนชิมกับการสาธิตทำอาหารพื้นเมืองมลายู
• สนุกกับกิจกรรมเรียนรู้มากมายที่จะทำให้สัมผัสความเป็นชาวมลายูอันหลากหลายยิ่งขึ้น
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png