TK Programs
TK Specials
show_view_tk_programs.png 1,349
000447.jpg
vdoplay.png
4 ปีแห่งการค้นหาตัวตน ประสบการณ์ตรงจากเฟรชชี่สู่พี่บัณฑิต
4 ปีแห่งการค้นหาตัวตน ประสบการณ์ตรงจา...
4 ปีแห่งการค้นหาตัวตน ประสบการณ์ตรงจากเฟรชชี่สู...
4 ปีแห่งการค้นหาตัวตน ประสบการณ์ตรงจากเฟรชชี่สู่พี่บัณฑิต
c3.png 06 ก.ค. 2560 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
แนะให้แนว Talk “4 ปีแห่งการค้นหาตัวตน ประสบการณ์ตรงจากเฟรชชี่สู่พี่บัณฑิต”
ฟังประสบการณ์ชีวิตเฟรชชี่ในรั้วมหาวิทยาลัย ประสบการณ์คาบเกี่ยวจากวัยมัธยมสู่ชีวิตนิสิตนักศึกษา มีเรื่องอะไรที่เราต้องรับมือ
โดย นรีกุล เกตุประภากร (ฟรัง ฮอร์โมน) นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรกันต์ สุทธิโกเศศ (อาร์ม หน้ากากระฆัง) บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน THE EXIT
เมื่อการศึกษาไม่หยุดพัฒนา แล้วเราจะหยุดไขว่คว้าได้อย่างไร...
 
หลายคนมักตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง และครั้งนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่เด็กไทยจะต้องรับมือให้อยู่หมัด อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดงาน TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน THE EXIT ให้กับน้องๆ ที่ยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหน ซึ่งเป็นปัญหาคาใจเด็กมัธยม เพื่อช่วยชี้ทางเข้าสู่ทุกคำตอบ และทุกทางออกที่ต้องการแนวทาง
 
ดาวน์โหลดข้อมูลนิทรรศการได้ ที่นี่
 
ติดตามบันทึกการสนทนาและบรรยากาศกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง
นิตยสารออนไลน์ ReadMe Egazine ทาง www.tkpark.or.th  l นิตยสาร aday เดือนสิงหาคม 2560 l FB แนะให้แนว 
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png