TK Programs
TK Specials
show_view_tk_programs.png 1,467
00052f.jpg
vdoplay.png
ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต
ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต
ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต
ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต
c3.png 07 ก.ค. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
• แนะให้แนว Talk “ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต”
“รู้” ทิศทางการศึกษา “คิด” ถึงอาชีพที่ตลาดต้องการ เพื่อปรับเส้นทางให้ “ชีวิตเปลี่ยน”
โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com 
 
TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน
 
รู้อะไรไม่สู้ ... รู้วิชา แต่จะดีกว่าไหมถ้ารู้ทั้งวิชาและ รู้จัก ‘ตนเอง’
 
“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำถามที่น้องๆ หลายคนมักถูกถามจากคนรอบตัวตั้งแต่เด็ก และหลายครั้งที่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบเพราะคนถูกถามยังคงสับสน
 
อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงาน TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ค้นหาความถนัด และความสนใจของตนเอง สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
 
ดาวน์โหลดข้อมูลนิทรรศการได้ ที่นี่
 
ติดตามบันทึกการสนทนาและบรรยากาศกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง
นิตยสารออนไลน์ ReadMe Egazine ทาง www.tkpark.or.th l FB แนะให้แนว l #แนะให้แนว
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png