Variety TK
ถ้าคุณแน่ก็แค่อ่าน
show_view_variety_tk.png 707
0002a3.jpg
vdoplay.png
เมื่อหนังสือส่งผลต่อความ(เป็น)แมน
เมื่อหนังสือส่งผลต่อความ(เป็น)แมน
เมื่อหนังสือส่งผลต่อความ(เป็น)แมน
เมื่อหนังสือส่งผลต่อความ(เป็น)แมน
c3.png 13 ต.ค. 2558 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
รายการ ถ้าคุณแน่...ก็แค่อ่าน
 
ท้าทายให้คนจากหลากหลายอาชีพ ที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
เพียงมาเลือกหนังสือใน TK park ที่ทำให้รู้สึกอยากอ่านไป 1 เล่ม และอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบ
พร้อมบอกเล่าสิ่งที่ได้จากการอ่าน สะท้อนมุมมองของตนกลับไปให้ผู้ชมท่านอื่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการอ่านให้กับผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ
 
แมนมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทผู้ดูแลเนื้อหาในเวบไซต์ เวลามีใครมาชวนหรือแนะนำหนังสือดีๆ ให้ แมนจะไม่สนใจ เพราะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้น อยู่ที่ความคิดตัวเอง ไม่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ หนุ่มเซอร์คนนี้ดูเป็นคนมั่นใจในตัวเอง เดี๋ยวมารอดูกันครับว่า อ่านหนังสือแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาเปลี่ยนวิธีคิดของเขารึเปล่า
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png