Variety TK
To become 1
show_view_variety_tk.png 1,948
0002c4.jpg
vdoplay.png
ภาพยนตร์เรื่องนี้ โปรดใช้วิจารณญาณ.. จ้อย นรา
ภาพยนตร์เรื่องนี้ โปรดใช้วิจารณญาณ.. ...
ภาพยนตร์เรื่องนี้ โปรดใช้วิจารณญาณ.. จ้อย นรา
ภาพยนตร์เรื่องนี้ โปรดใช้วิจารณญาณ.. จ้อย นรา
c3.png 27 ต.ค. 2558 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
หากชีวิต...ต้องการจุดเปลี่ยน คุณ...จะเริ่มต้นจากอะไร ?
 
หากชีวิต...ต้องการความสำเร็จ คุณ...จะเดินไปทิศทางไหน ?
 
หากชีวิต...ต้องเจอความล้มเหลว คุณ...จะลุกขึ้นมาอย่างไร ?
 
นี่คือ ย่างก้าวแห่งความสำเร็จ....ของผู้มีประสบการณ์ ที่เยาวชนไทยทุกคนต้องยกเป็นกรณีศึกษา...
 
พบกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์มือดีของประเทศไทย ที่จะมาบอกเล่ามุมมองประสบการณ์ชีวิต ความสำเร็จ ของบุคคลที่เป็นที่ 1 ในวันนี้
การวิจารณ์ภาพยนตร์คืออะไร วิจารณ์อย่างไรให้คนเชื่อถือ และที่สำคัญ..
เราจะก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ได้อย่างไร อยากให้คุณได้ฟังจากปากผู้ชายคนนี้
 
จ้อย นรา คือคนที่เราอยากให้คุณรู้จัก
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png