Variety TK
Read More
show_view_variety_tk.png 2,616
0002c6.jpg
vdoplay.png
Read More: ผู้ชนะสิบทิศ
Read More: ผู้ชนะสิบทิศ
Read More: ผู้ชนะสิบทิศ
Read More: ผู้ชนะสิบทิศ
c3.png 16 ต.ค. 2558 | 17.00 น.
Embed
รายละเอียด
Read More ผู้ชนะสิบทิศ

คลิปแนะนำหนังสือดี(ที่อยาก)ให้คุณได้อ่าน
 
            “ข้าพเจ้าไม่เคยหวังจะให้เรื่องของข้าพเจ้าให้ความรู้ในเชิงพงศาวดารแก่ท่านผู้อ่าน เพราะท่านผู้อ่านคนใดอยากได้ความรู้ทางพงศาวดาร ก็ย่อมจะศึกษาได้จากพงศาวดารจริงๆ อยู่แล้ว.. อีกประการหนึ่งพงศาวดารเป็นวิชาที่ไม่เคยมีใครเรียนให้รู้แจ้งเห็นจริง จนกระทั่งจะแต่งหนังสือเทียบเคียงให้ถูกต้องได้ในชั่วเวลานิดหน่อย

            ดังนั้น ในที่นี้และโดยหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อท่านผู้อ่านด้วยความคารวะว่า ไม่มีอะไรที่ข้าพเจ้ากล้ารับรองว่าเป็นพงศาวดารที่ถูกต้องอยู่ใน ผู้ชนะสิบทิศ ข้าพเจ้าเขียนขึ้นด้วยอารมณ์ฝัน ผู้ชนะสิบทิศ ถูกปลอมขึ้นจนดูประหนึ่งเป็นพงศาวดารด้วยอารมณ์ฝันเท่านั้น”

ยาขอบ - พระนคร 12 กรกฎาคม 2477 (บางส่วนจากคำนำเมื่อพิมพ์ภาค 1 ครั้งที่ 1)

แม้ผู้ชนะสิบทิศจะเป็น "นิยายปลอมพงศาวดาร" ดังที่ยาขอบได้กล่าวไว้ แต่เกร็ดความรู้ในด้าน “การเมือง การปกครอง” “การทหาร” “ตำราพิชัยสงครามแต่โบราณ” นั้นเป็นของจริงแน่แท้ จินตนาการของ "ยาขอบ" ทำให้ผู้อ่านต้องคล้อยตามเห็นชอบจนหาที่ขัดมิได้ แม้แต่ความเป็นไปของเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องก็ดูสมจริง กระทั่งผู้อ่านเองก็ยอมจำนนด้วยถ้อยคำที่แสดง อีกทั้งสำนวนภาษาของยาขอบนั้น มีความไพเราะงดงาม มีอรรถรสทางภาษาที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน จึงกำใจคนอ่านได้อยู่หมัด

จริงแท้หรือไม่นั้น .. ต้องอ่านด้วยตนเอง
 
ขอขอบคุณ
วรรณกรรมเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ
ผู้แต่ง ยาขอบ (นามจริง โชติ แพร่พันธ์)
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า
ดนตรีประกอบ เพลง ผู้ชนะสิบทิศ ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png