Variety TK
TK Voice
show_view_variety_tk.png 934
00040c.jpg
vdoplay.png
ถ้ามีวิชาอย่างนี้ก็ดีสิ
ถ้ามีวิชาอย่างนี้ก็ดีสิ
ถ้ามีวิชาอย่างนี้ก็ดีสิ
ถ้ามีวิชาอย่างนี้ก็ดีสิ
c3.png 01 มี.ค. 2560 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

TK Voice เสียงของสมาชิก

ถ้ามีวิชาอย่างนี้ก็ดีสิ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เราจัดหมวดหมู่วิชาไว้ 8 วิชา โดยที่เรียกว่า 8 วิชาสามัญ ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาสุขศึกษา พละศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมมีแค่ 8 วิชา จะมีมากกว่านี้ได้ไหม Read Me จึงชวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาลองแหกกรอบห้องเรียน ลองรื้อตารางสอน พร้อมสร้างสรรค์วิชาใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

คลิปประกอบนิตยสารออนไลน์ Read Me Egazine ฉบับที่ 41
ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน 2560

อ่านฉบับเต็มได้ที่ readme.tkpark.or.th

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png