Variety TK
Read More
show_view_variety_tk.png 1,908
0004b3.jpg
vdoplay.png
Read More: ข้างหลังภาพ
Read More: ข้างหลังภาพ
Read More: ข้างหลังภาพ
Read More: ข้างหลังภาพ
c3.png 05 พ.ค. 2560 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

Read More ข้างหลังภาพ

 

ฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉัน

แต่ฉันก็อิ่มใจว่า ฉันมีคนที่ฉันรัก

 

นวนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประโลมโลกเหมือนอย่างที่ยุคนั้นนิยมกัน เพราะมีสาระผสมผสานไปกับความบันเทิง ก็คล้ายกับที่สุภา ศิริมานนท์ กล่าวไว้เกี่ยวกับศรีบูรพาว่า ‘นวนิยายที่เขียนด้วยนามปากกา ศรีบูรพา นั้นให้ความหมายแก่ผู้อ่านอยู่เสมอ และมักจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่พรวดพราด’

ข้างหลังภาพ อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ ‘ค่อยเป็นค่อยไป’ จากการเปลี่ยนแปลงการเขียนนวนิยายเพื่อความบันเทิงแต่ถ่ายเดียว มาสู่วรรณกรรมเพื่อชีวิตในรุ่นหลังๆ ก็เป็นได้

- ภาคผนวก: ข้างหลังภาพ – ศรีบูรพา โดย กอบกุล อิงคุทานนท์ -

 

“จุดเด่นที่สุดของเรื่องนี้คือ วรรณศิลป์ที่งดงาม อ่านแล้วจะเห็นความงามของภาษา”

- กิ่งฉัตร -

 

ขอขอบคุณ

ปาริฉัตร ศาลิคุปต นักเขียนเจ้าของนามปากกา กิ่งฉัตร
วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์
กองทุนศรีบูรพา


หนังสือเรื่อง ข้างหลังภาพ
ผู้แต่ง ศรีบูรพา
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า ๒๕๔๕
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔๖

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png