Variety TK
Read More
show_view_variety_tk.png 1,181
0004cf.jpg
vdoplay.png
Read More: จิตกาธาน
Read More: จิตกาธาน
Read More: จิตกาธาน
Read More: จิตกาธาน
c3.png 11 ส.ค. 2560 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

Read More จิตกาธาน

 

โลกออนไลน์ซ่อนทุกสิ่ง

‘กลลวง’ และ ‘ความจริง’

‘คนดี’ และ ‘ฆาตกร’

 

อาชญนิยายไทยที่เร้าใจไร้ลิมิต ผลงานนวนิยายเรื่องแรกของ ‘สรจักร’ สะกดใจคนอ่านให้เดินสู่ความซับซ้อนในจิตมนุษย์ ด้วยจินตนาการเหนือชั้น

เมื่อโลกพัฒนา เทคโนโลยีก้าวหน้า การเข่นฆ่าก็เปลี่ยนโฉม

มนุษย์กลัวความมืด เพราะความมืดเป็นบ่อเกิดจินตภาพเลวร้าย
ในห้องมีความมืด ในดวงอาทิตย์มีความมืด ในดวงตามีความมืด
แต่ความมืดที่น่ากลัวที่สุดซุกอยู่ในซอกเร้นของวิญญาณ

มนุษย์กลัวความตาย เพราะความตายคือสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้
ความพ่ายแพ้ของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ สะท้อนความล้มเหลวของการดิ้นรนกระเสือกกระสนที่เปล่าประโยชน์
เพราะทุกชีวิตล้วนมุ่งสู่...จิตกาธาน

 

ขอขอบคุณ

ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์
นักเขียนนามปากกา ปราปต์

หนังสือเรื่อง จิตกาธาน
ผู้แต่ง สรจักร
สำนักพิมพ์ มติชน

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png