Variety TK
Read More
show_view_variety_tk.png 1,449
0004f3.jpg
vdoplay.png
Read More: รัตนโกสินทร์
Read More: รัตนโกสินทร์
Read More: รัตนโกสินทร์
Read More: รัตนโกสินทร์
c3.png 12 ม.ค. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

Read More รัตนโกสินทร์

 

รัตนโกสินทร์ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๓๐ ด้วยการดำเนินเรื่องที่แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของไทยในช่วงรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๓ ก่อนที่วิทยาการทางตะวันตกจะเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีตัวละครโลดแล่นอยู่ในท้องเรื่องที่ให้อรรถรสครบถ้วน พร้อมข้อคิดเตือนใจที่เป็นตัวอย่างให้สามารถยึดถือได้ในปัจจุบัน

 

“นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติ ที่พยายามให้มีรายละเอียดฉากหลังใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดเท่าที่ผู้เขียนจะสามารถทำได้..

..ความยากลำบากอีกอย่างหนึ่งคือ การจำต้องเอ่ยพาดพิงถึงบุคคลผู้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อความสมจริงของนวนิยาย ถ้าหากว่าการเอ่ยถึงเป็นการเอ่ยในแง่ดี ผู้เขียนก็เขียนได้โดยสะดวกใจ แต่ถ้าจำต้องเอ่ยในแง่ความผิดพลาดบกพร่องของบุคคลผู้นั้น ถึงแม้ว่าความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ยืนยันอยู่ ผู้เขียนก็ยังลำบากใจอยู่ดีเมื่อนึกว่าลูกหลานของบุคคลผู้นั้นยังมีสายสืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้..”

คำนำนักเขียน ว.วินิจฉัยกุล

 

ขอขอบคุณ

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
นักเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม, เรื่องสั้น, บทกวี

หนังสือเรื่อง รัตนโกสินทร์
แต่งโดย ว. วินิจฉัยกุล

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png