Variety TK
Read More
show_view_variety_tk.png 1,009
0004f5.jpg
vdoplay.png
Read More: คัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ
Read More: คัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของม...
Read More: คัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ
Read More: คัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ
c3.png 02 มี.ค. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

Read More คัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ

 

‘การเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรก็ตาม เปิดโอกาสให้คนผู้นั้นได้เรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นได้’ - มิยาโมโต มูซาชิ -

 

“เสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้คือ เต็มไปด้วยปรัชญาชีวิต ปรัชญาของการเรียนรู้ เราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ ต้องมีการฝึกฝน มีความมุ่งมั่น มีความพยายาม ทำจนกระทั่งมีความชำนาญ เมื่อมีปัญหาเข้ามา เราก็แก้ไขได้จากความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนนั้น”- จรูญพร ปรปักษ์ประลัย -

 

ขอขอบคุณ

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
นักเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม, เรื่องสั้น, บทกวี

หนังสือเรื่อง คัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ
เขียนโดย มิยาโมโต มูซาชิ
แปลโดย สุริยฉัตร ชัยมงคล

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png