Variety TK
Life Style
show_view_variety_tk.png 345
00055e.jpg
vdoplay.png
การดูดวงเป็นเรื่องงมงายจริงหรือ
การดูดวงเป็นเรื่องงมงายจริงหรือ
การดูดวงเป็นเรื่องงมงายจริงหรือ
การดูดวงเป็นเรื่องงมงายจริงหรือ
c3.png 01 พ.ย. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
การดูดวงเป็นเรื่องงมงายจริงหรือ
 
การดูดวงถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความนิยมอยู่ทุกยุคสมัย ทุกครั้งแต่ละคนย่อมมีเหตุผลสำหรับการดูดวงที่แตกต่างออกไปอยู่เสมอ เช่น บางครั้งหลายคนอาจต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หลายคนอาจต้องการอาชีพเพื่อหารายได้ หรือบางคนหลงใหลเสน่ห์การดูดวงจึงเริ่มหันมาศึกษาดูดวงอย่างจริงจัง เป็นต้น

นอกจากนี้บริบทสำหรับการดูดวงนั้นก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า นอกเหนือไปจากผู้ที่มาดูดวงแล้ว องค์ประกอบอื่นๆ ก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นหมอดูที่ประกอบอาชีพดูดวง อุปกรณ์สำหรับการดูดวง รวมไปจนถึงการตลาดที่เกี่ยวกับการดูดวง ทั้งหมดนี้ทำให้การดูดวงมีความหมายลึกซึ้งมากไปกว่าแค่กลุ่มคนที่อยากรู้อนาคตของตัวเอง

การดูดวงจึงอาจไม่ใช่เรื่องงมงายเพียงอย่างเดียว แต่การดูดวงย่อมสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนอีกด้วย
ขอเชิญร่วมเข้ามาทำความรู้จักกับโลกแห่งการทำนายทายทักด้วยกัน
 
• โหราศาสตร์ โลกยุคใหม่ และจิตวิญญาณของวัยรุ่น
• ความสัมพันธ์และพลังของตัวเลข
• เครื่องรางโบราณกับแฟชั่นยุคใหม่
 
คลิปประกอบนิตยสารออนไลน์ Read Me Egazine ฉบับที่ 51
ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
อ่านฉบับเต็มได้ที่ readme.tkpark.or.th
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png